>> สำหรับผู้ที่เคยกรอกแบบสอบถามไว้แล้ว (Existing)
       ระบุเบอร์มือถือ กับรหัสpin (ที่เคยกรอกไว้) แล้วกดปุ่ม Sign In ระบบจะเข้าสู่ฟอร์มและดึงข้อมูลเดิมขึ้นมา สามารถแก้ไขและบันทึกใหม่ได้
Questionnaire : แบบสอบถามข้อมูลนก LOMA BirdHotel>> กรอกข้อมูลครั้งแรก (New)
       กดปุ่ม New เพื่อเข้าสู่ฟอร์มกรอกข้อมูล

เบอร์มือถือ (Mobile-No) :
รหัสผ่าน (Pin) :
กลับสู่หน้าหลัก
>> วัตถุประสงค์
     

ข้อมูลนกของท่านที่ให้ไว้กับเรา จะถูกใช้เพื่อพิจารณาในการรับฝากนกและเตรียมการดูแลนกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

นอกเหนือจากการใช้ในกิจการรับฝากนก เราจะไม่มีการใช้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นหรือเผยแพร่ข้อมูลไปสู่แหล่งภายนอกอื่นอย่างเด็ดขาด

ใครบ้างที่ควรกรอกข้อมูลนี้?
ทุกท่านที่เลี้ยงนกสามารถกรอกข้อมูลไว้ที่เรา แม้ว่าจะยังไม่มีแผนที่จะนำนกมาฝากในช่วงนี้ เป็นการกรอกครั้งเดียวข้อมูลจะถูกเก็บไว้ไปตลอด หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็สามารถเรียกมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กรอกข้อมูลไว้มีประโยชน์อย่างไร?
ทุกท่านที่เลี้ยงนกอาจจะมีวันใดจังหวะใดที่ต้องการผู้ช่วยดูแลนก และหากท่านนึกถึงเราก็จะสามารถติดต่อจองกรงฝากได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลตรงนี้ใหม่อีก ที่เป็นการกรอกครั้งเดียวแต่ใช้ในการฝากได้ทุกครั้ง